Kleren maken de man

man.jpg
 

Deze uitdrukking kent iedereen eigenlijk wel. Het betekent zo veel als: naar de kleding wordt men beoordeeld. Een variant is: de veren maken de vogel.

Hoe je iemand beoordeelt hangt van veel meer af dan de kleding, maar veel mensen onderschatten toch de impact van de eerste indruk. Vooral lichaamstaal en stem is doorslaggevend en het blijkt dat je iemand al in de eerste minuut (vooral intuïtief) hebt ingeschat. Een zwaarwegend onderdeel van die eerste indruk is het uiterlijk. Daarbij hoort de kleding maar ook uiterlijke verzorging en geur. Niet onlogisch toch?

Er zijn verschillende onderzoeken bekend en het blijkt dat er 7 ontmoetingen nodig zijn om een negatieve eerste indruk weer ‘goed’ te maken. Een onderzoek van Mehrabian, Albert & Morton Wiener (1967, 1997) wijst uit dat communicatie tussen twee mensen voor 93% bestaat uit non-verbale communicatie en slechts voor 7% uit de inhoud. 38% wordt bepaald door uw stem en intonatie en maar liefst 55% wordt bepaald door uw uiterlijk en lichaamstaal. Dat onderzoek wijst ook uit dat een onvoldoende eerste indruk u tenminste vijf extra gesprekken kost om het beeld positief bij te stellen. Deze resultaten kan je op verschillende manieren interpreteren, maar in ieder geval is het zeker verstandig om bijvoorbeeld je uiterlijk enerzijds en je houding en gedrag anderzijds af te stemmen op de situatie. En als je weet dat je er goed uit ziet zal dit zeker ook een gunstige invloed hebben op je zelfvertrouwen.

Door extra aandacht te besteden aan je identiteit en imago kun je je gunfactor en persoonlijk succes positief beïnvloeden. Maar nu komt de lastige vraag: wat past bij de gelegenheid en waar voel jij je lekker in? Jullie hebben vast wel eens mee gemaakt dat je naar een vrouw probeert te luisteren die hele felle lipstick op heeft. Ik word dan altijd enorm afgeleid door de mond en kan me bijna niet meer concentreren op wat ze zegt.

‘Als een vrouw een ruimte binnenkomt, en de mensen zeggen: ” wat een mooie jurk” dan weet je dat ze niet goed gekleed is. Als de mensen zeggen: ” wat een mooie vrouw, dan weet je dat ze goed gekleed is.’ Elsa Chiaparelli – modeontwerpster begin 20e eeuw

Een geweldige uitspraak van Elsa! ik lees hierin vooral dat een mooie vrouw mooi is als ze draagt wat bij haar past. Waar ze zich mooi in voelt. En ‘goed passen’ is een ruim begrip. Wat bedoel ik daar mee? Bij je persoonlijkheid, bij de gelegenheid, bij je figuur. En wanneer weet je of iets goed past. Misschien heb je geen idee. Of heb je juist de perfecte ideeën maar kan je ze niet terugvinden in de winkels. Hoe dan ook. Iemand die kleding draagt die ver van haar/zijn persoonlijkheid af staat en alleen maar is gekozen vanwege de gelegenheid, of omdat diegene daarmee iets probeert te verhullen, dat werkt niet. De omgeving zal vooral oppikken dat er ‘iets niet klopt’ en dat is zonde. Zonde van die eerste indruk. Zonde van de tijd. Want je moet er weer zo veel moeite voor doen om die eerste indruk bij te stellen tenslotte. Een vriend van mij die een hekel heeft aan het dragen van een pak zei mij eens: “Ik weet zeker dat als ze naar mij luisteren dat ze snel genoeg door hebben dat ik verstand van zaken heb.” Nu ben ik het met hem eens dat je heus niet altijd in een pak hoeft te verschijnen om serieus genomen te worden. Maar een gewone broek met een overhemd, hoe netjes ook, kan in vele zakelijke situaties een indruk geven dat je er niet de moeite voor heb willen doen om je gepast te kleden.

Te veel moeite doen kan overigens ook tegen je werken. Als een jonge man, die aan het begin van zijn carrière staat, in driedelig grijs verschijnt bij het eerste gesprek zullen anderen ook even kijken en zich verrast afvragen waarom hij daarvoor heeft gekozen. Dus hoe kleed je je voor een belangrijk gesprek? Ten eerste: wat voor gesprek is het? Een sollicitatie-, acquisitie-, netwerkgesprek? Ken je de situatie en omgeving van de ander? Dan kan je daar op inspelen. Zo niet, ga dan uit van jezelf. Hoe wil ik mij voelen, wat wil ik uitstralen, wat wil ik dat ze van mij weten. Ben je iemand van humor en creativiteit? Doe dan een grappig horloge om bijvoorbeeld als accessoire. Weet je het helemaal niet, houd het dan heel rustig en basic, netjes en verzorgd. Liever iets te gekleed, dan te casual. Een geweldige organisatie als Dress for Succes http://www.dressforsuccess.org ondersteunt veel mensen die het zelf niet kunnen betalen in het kiezen en aanschaffen van de juiste kleding voor een sollicitatie gesprek. Wereldwijd op meer dan 120 plekken doet deze organisatie prachtig werk.

Conclusie: maken kleren de man/vrouw? Misschien niet helemaal, maar ze kunnen in ieder geval een niet te onderschatten zeer belangrijke positieve bijdrage leveren. Nog belangrijker: kleren kunnen de man/vrouw wel degelijk breken. En dat kun je eenvoudig voorkomen.

Ellen van OsComment